Aerobic, fitness, cvičení

ROZPIS CVIČENÍ

Aerobik je kondiční cvičení při hudbě, zaměřené na rozvoj oběhové soustavy, na zvýšení úrovně vytrvalosti a výkonnosti. Příznivě ovlivňuje funkci a strukturu pohybového ústrojí a pozitivně působí na nervovou soustavu. Aerobik vznikl v USA a rychle se rozšířil do celého světa. V širším slova smyslu se někdy slovem aerobik označují i některé jiné formy aerobního cvičení, např. spinning. Sportovní podoba aerobiku se nazývá sportovní aerobik.

 

  

                                                                                                   

Přijďte si zacvičit na některou z našich nabízených lekcí pod vedením školených instruktorek!!!

 

 

 

Novinky